Terma dan syarat umum BNR Watersport

Terma dan syarat ini terpakai bagi sebarang tawaran dan perjanjian antara BNR Watersport dan pelanggannya. Dengan meletakkan pesanan di webshop bnrwatersport.com pelanggan bersetuju dengan terma dan syarat ini.  

 1. Informasi 

Semua maklumat mengenai www.bnrwatersport.com telah dikumpulkan dengan teliti. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh dikecualikan bahawa maklumat tertentu tidak betul atau lapuk. BNR Watersport tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan akibat ketidaktepatan di laman web. 

 1. Perintah dan prosedur penghantaran

Selepas meletakkan pesanan di laman web bnrwatersport.com pelanggan akan menerima pengesahan dengan gambaran keseluruhan pembelian mereka dan jumlah kos. BNR Watersport akan menghantar invois melalui e-mel. Semua pesanan akan dihantar dalam tempoh tujuh hari bekerja selepas pembayaran telah diterima oleh BNR Watersport. Sekiranya kesilapan teknikal, BNR Watersport tidak bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan. BNR Watersport akan memastikan pelanggan dikemas kini mengenai status pesanan mereka.

BNR Watersport menyimpan stok di laman web â € “terkini”. Namun, di sebalik semua usaha kami, item tidak dapat lagi tersedia atau kehabisan stok. Sekiranya BNR Watersport akan menghubungi anda secepat mungkin.

Tenggat waktu pengiriman adalah hari 30 setelah pesanan telah diletakkan. Pelanggan mempunyai hak pengeluaran apabila tarikh akhir ini dilebihi, kecuali pihak-pihak telah bersetuju dengan tempoh penghantaran yang lebih panjang. 

 1. Harga dan bayaran

Semua harga di laman web adalah dalam Euro dan termasuk PPN, melainkan dinyatakan sebaliknya. Di laman web semua kaedah pembayaran disenaraikan. Produk akan dihantar secepat jumlah pembayaran telah diterima. Kos penghantaran adalah untuk pihak pelanggan. Anda boleh menemui gambaran mengenai kos percetakan di laman web atau anda akan menerima sebut harga untuk pengangkutan.    

 1. Pengekalan tajuk 

BNR Watersport adalah pemilik undang-undang produk sehingga produk telah dibayar sepenuhnya. Dari masa penghantaran, pelanggan membawa risiko. 

 1. Hak pengeluaran

Pesanan boleh dibatalkan dan dikembalikan dalam masa empat belas hari selepas item telah dihantar. Pulangan perlu diumumkan kepada BNR Watersport dan hanya boleh diterima apabila arahan yang ditunjukkan di laman web dipatuhi. Waranti akan tamat apabila alat pelayaran telah dipakai secara aktif, telah dibasuh atau apabila rosak. Pulangan pakaian pelayaran hanya boleh diterima apabila label pakaian masih dilampirkan. Kos untuk pulangan adalah bagi pihak pelanggan. Sebaik sahaja item yang dikembalikan telah diterima oleh BNR Watersport, bayaran balik akan dibuat dalam masa 30. 

 1. Soalan dan aduan

Soalan atau aduan tentang item yang dibeli boleh dilaporkan melalui e-mel: Alamat emel ini telah dilindungi dari spambots. Perlukan JavaScript untuk melihatnya.. Anda akan menerima balasan secepat mungkin, dalam tempoh lima hari bekerja. 

 1. dasar privasi

BNR Watersport mengambil berat tentang data peribadi yang diberikan oleh pelanggan. Maklumat ini dikendalikan secara rahsia. BNR Watersport tidak akan menyampaikan data peribadi kepada pihak lain, kecuali dari pihak ketiga yang terlibat untuk melaksanakan pesanan (syarikat pengangkutan). Apabila membuat pesanan, kami perlu memproses nama anda, alamat invois dan penghantaran dan butiran pembayaran untuk dapat menyelesaikan pesanan. Maklumat pembayaran hanya akan digunakan untuk menyemak status pembayaran item yang dibeli. 

Statistik pengunjung di laman web bnrwatersport.com sedang disimpan. Maklumat seperti jumlah pengunjung, pandangan setiap halaman dan kekerapan digunakan untuk tujuan dalaman sahaja dan peningkatan laman web. Maklumat ini bersifat umum dan tidak dapat dikesan kembali kepada pengunjung individu. Butiran pengunjung (s) tetap tidak diketahui.  

 1. Had liabiliti

Semua barang dalam stok memenuhi standard kualiti tinggi yang diperlukan untuk artikel dan pakaian akuatik. BNR Watersport menjamin bahawa item bebas daripada kecacatan dan memenuhi kehendak dan standard konvensional. Walaupun begitu, jika item itu cacat tanggungjawab BNR Watersport terhad pada artikel 5 syarat dan syarat ini (hak pengeluaran wang dikembalikan). Untuk item baru, tanggungjawab syarikat adalah pengeluar. Barang terpakai tidak mempunyai jaminan. Pembeli bersetuju dengan keadaan di mana barang itu dibeli. Untuk barang terpakai pelanggan juga berhak mengembalikan barang (hak pengeluaran). BNR Watersport tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan - secara fizikal atau material / tidak material - yang disebabkan oleh kerosakan fungsi atau penyalahgunaan produk. Sekiranya pengilang bertanggungjawab atas kerosakan akibat kerosakan, tanggungjawab BNR Waterport terhad kepada pemulihan, penggantian barang atau pengembalian harga pembelian. Selain itu, BNR Watersport tidak bertanggungjawab untuk kerosakan yang disengajakan atau penggunaan yang tidak wajar oleh pelanggan. BNR Watersport tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (dalam bentuk apa pun) akibat maklumat yang salah atau ketinggalan zaman di laman web. 

 1. Force majeure

Sekiranya berlaku keadaan yang dapat mencegah BNR Watersport daripada membatalkan kontrak, BNR Watersport berhak untuk sama ada menangguhkan penghantaran atau membubarkan perjanjian dengan memaklumkan kepada pelanggan melalui e-mel. BNR Watersport tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerosakan akibat daya majeure. 

 1. Hak harta Intelek.

Selain daripada kandungan yang anda miliki, yang anda mungkin telah memilih untuk disertakan di laman web ini, di bawah Syarat-syarat BNR Watersport dan pemberi lesennya memiliki semua hak kepada harta intelek dan bahan yang terkandung dalam laman web ini, dan semua hak tersebut dikhaskan. Teks atau grafik tidak boleh digunakan, diterbitkan semula dan / atau diterbitkan oleh cetakan atau disalin tanpa kebenaran bertulis BNR Watersport. 

Anda diberi lesen terhad hanya untuk melihat bahan yang terdapat di bnrwatersport.com. Pelawat tidak dapat memperoleh sebarang hak daripada maklumat di laman web. 

 1. Undang-undang & Bidang Kuasa yang Berkuatkuasa

Syarat-syarat ini akan ditadbir oleh dan dikekalkan mengikut undang-undang Belanda, dan anda mengemukakan kepada bidang kuasa tidak eksklusif di mahkamah Netherlandse dan persekutuan yang terletak di Alkmaar untuk menyelesaikan sebarang pertikaian. 

 1. Terma dan syarat penggunaan

Terma dan syarat ini boleh digunakan untuk sebarang perjanjian atau kontrak antara pelanggan (korporat dan swasta) dan BNR Watersport. Dengan membuat pesanan yang anda bersetuju dengan terma dan syarat ini. Terma dan syarat ini boleh dilihat di bnrwatersport.com. pada bila-bila masa. 


© 2020 BNR Watersport - Hak cipta terpelihara